Protecció de dades

PROTECCIÓ DE DADES:

L’Ajuntament de Puçol (d’ara endavant Casacultura.net) compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vés-la per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Li informem que les dades personals que haja facilitat o facilite en el futur a Casacultura.net, s’incorporaran al corresponent fitxer d’aquesta Empresa, autoritzant a la mateixa al tractament d’aquestes dades per a la seua utilització en relació al desenvolupament d’accions informatives, siguen amb caràcter general o adaptat a les seues característiques. L’interessat queda informat dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació, respecte de les seues dades personals en els termes previstos en la Llei, podent exercitar-los per escrit mitjançant carta dirigida a Casacultura.net, situada en Carrer Santa Teresa 10, 46530 Puçol, València, mitjançant correu electrònic dirigit a casacultura@casacultura.net o en el telèfon +34 961 421 949.

Així mateix, Casacultura.net informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.