Avis legal

 1. DADES IDENTIFICATIVES:

  En compliment amb el deure informació arreplegat en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular de domini web és l’Ajuntament de Puçol (d’ara endavant Casacultura.net), amb domicili a aquests efectes en carrer Santa Teresa 10, 46530 Puçol, València; amb C.I.F.: P4620700-G,
  Correu electrònic de contacte: casacultura@casacultura.net.

 2. USUARIS:

  L’accés i/o ús d’aquesta pàgina web de Casacultura.net atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús ací reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resulten d’obligat compliment.

 3. 
ÚS DE LA PÀGINA WEB:

  Casacultura.net proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a Casacultura.net o als seus llicenciadors als quals l’USUARI puga tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que anara necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Casacultura.net ofereix a través de la seua pàgina web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los para (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Casacultura.net, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Casacultura.net es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaren adequats per a la seua publicació. En qualsevol cas, Casacultura.net no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 4. 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

  Casacultura.net per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Casacultura.net o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Casacultura.net. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Casacultura.net. Podrà visualitzar els elements de la pàgina web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en el les pàgines de Casacultura.net.

 5. 
EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

  Casacultura.net no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la pàgina web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

 6. MODIFICACIONS:

  Casacultura.net es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en la seua pàgina web, podent
canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguen presentats o localitzats en la seua pàgina web.

 7. ENLLAÇOS:

  En el cas que en Casacultura.net.com es disposaren enllaços o links cap a altres llocs d’Internet, Casacultura.net no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Casacultura.net assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests links o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 8. DRET D’EXCLUSIÓ:

  Casacultura.net es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a pàgina web i/o els serveis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals d’Ús.

 9. GENERALITATS:

  Casacultura.net perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seua pàgina web exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

 10. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

  Casacultura.net podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, sent degudament publicades com ací apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per unes altres degudament publicades.

 11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

  La relació entre Casacultura.net i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de València.